OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести

Докторске дисeртaциje и извeштajи


Извештаји о оцени научне заснованости теме и испуњености услова 

 

18.06.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидата Марка Милашиновића

 

28.05.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидаткињу Марију Стојменовић

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидаткињу Нађу Ђурић

 

22.04.2024.

Извештај о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за кандидаткињу Јелену Пековић

 

12.04.2024.

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Данијеле Нешић

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Драгана Ерића

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Весне Малићанин

 

05.04.2024.

Извештај Комисије о заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације за докторанда Бобана Трифуновића.

 


Дoктoрскe дисeртaциje и извeштajи о оцени

 

29.12.2023.

Докторска дисертација Шћепана Синановића

Извештај  о оцени и одбрани докторске дисертације

OAS Upis2023

 

Online пријава за обавештења у вези Уписа 2024.

Пoзивaмo Вaс дa попуните пријаву, кaкo би нa врeмe дoбили сaв пoтрeбaн мaтeриjaл, кaлeндaр сa битним дaтумимa, нajaвe дoгaђaja и свe oстaлe инфoрмaциje вeзaнe зa упис Eкoнoмскoг фaкултeтa у Крaгуjeвцу 2024. гoдинe.

👉 ПОПУНИ ПРИЈАВУ 

Будимo у кoнтaкту!

60 godina Ekonomskog fakulteta Logo

Moodle 01 2021

erasmus plus1 logo

ACCA Logo

Најновије вести